Jak dobierać kolory? Podstawowe zasady łączenia barw. || How to combine colors? Basic rules.

22:53:00

Wybranie kolorystyki kompozycji - niezależnie od tego, czy planujemy namalować obraz, stworzyć projekt nasadzeń ogrodowych, czy też wybrać pasujące do siebie ubrania - to zadanie, przed którym człowiek staje w życiu nie raz. Dziś przedstawiam kilka podstawowych zasad zestawiania ze sobą barw, które pomogą dokonać w stworzeniu harmonijnej i zrównoważonej całości.

Choosing colors of the composition - regardless of whether you are planning to paint a picture, create a garden project, or select the matching clothes - is a task concerning everybody at least once in a lifetime. Today I would like to present some basic principles of creating harmonious and balanced composition.


Na jakiej zasadzie łączyć ze sobą kolory?

How to match colors?

Zestawianie ze sobą barw jednobarwnych jest przydatne podczas tworzenia kompozycji stonowanych, w których główną rolę gra jedna barwa, zarówno w tonacjach jaśniejszych, jak i ciemniejszych.

Putting together monochromatic colors is useful when it comes to creating calm compositions, in which the main role is played by one color, both in lighter shades and darker.
W opozycji do kompozycji jednobarwnej znajduje się gra kolorami uzupełniającymi - czyli takimi, które usytuowane są po przeciwnych stronach palety barw. Obok kontrastowego zestawienia barw nie sposób przejść obojętnie!

Monochromatic composition stays in opposition to the one based on complementary colors -  those which are located on opposite sides of the color palette. This combination definitely attracts attention!
Kompozycja oparta na barwach sąsiadujących ze sobą łączy dwa lub więcej kolory usytuowane obok siebie na palecie barw.

The composition based on the adjacent colors connects two or more colors arranged side by side on
a pallet of colors.

Trójkątny dobór kolorów opiera się na kontraście. Polega na kojarzeniu ze sobą barw wyznaczonych przez wierzchołki trójkąta równoramiennego wpisanego w koło barw. Na rysunku przedstawiłam podstawową kompozycję opartą na trójkącie równobocznym, jednak boki trójkąta można wydłużać lub skracać, tworząc odpowiednio zestawy bardziej stonowane lub oparte na kontraście.

Triangular color selection is based on contrast. It associates colors designated by the vertices of an equilateral triangle inscribed in a circle of color. Sides of the triangle can get shorter on longer, creating respectively, creating more subdued sets or compositions based on contrasts.

You Might Also Like

1 komentarze

  1. Przydatne podstawy, miałam je na pierwszym roku studiów i nie raz mnie już uratowały :) Chociaż warto nadmienić, że dobór kolorów to jedno, a ustalenie ich proporcji występowania to już wyższa szkoła jazdy.

    OdpowiedzUsuń

INSTAGRAM