Jak przygotować ogród na zimę? || How to prepare your garden for winter?

13:12:00Utulenie ogrodu do snu zimowego przypomina trochę nasze jesienne przygotowania do zimnej części roku. Ubieramy się ciepło, na cebulkę. Nierzadko też stosujemy preparaty wzmacniające ochronność. Żywy organizm, jakim jest ogród, również potrzebuje wsparcia w czasie zimnej pory. Dziś zapraszam na kilka słów o tym, co zrobić, aby rośliny dobrze spędziły czas zimowego spoczynku.

Preparing garden for hibernation time is a bit like human actions to prevent cold and survive winter. We dress warmly, like onions - in layers. We go for winter supplements. The living organism, garden, also needs support during the cold season. Today let's have a look at some useful ideas how to prepare your garden for winter rest.
Miechunka rozdęta zachwyca jesienią swymi czerwonymi lampionami - owocami. Jest odporna na szkodniki i choroby, świetnie sprawdza się w ogrodzie przydomowym. Uwaga: bardzo szybko się rozrasta!

Physalis alkekengi is a perennial plant attracting with fruits in shape of vivid, red lanterns. Great for garden, but groving very extensively!NAJWIĘKSZA POWIERZCHNIA - TRAWNIK
Bardzo ważną czynnością jest usunięcie z powierzchni trawnika opadłych liści, gałęzi czy martwych fragmentów roślin, zapewniając źdźbłom dostęp do światła słonecznego oraz zapobiegając gniciu pod warstwą podmokłych szczątków roślin.
Aby utrzymać trawnik w dobrej kondycji, na zimę nie powinno kosić się go na wysokość mniejszą niż 4-5 centymetrów. Zbyt długie źdźbła będą bardziej narażone na działanie szkodliwe działanie patogenów, natomiast cięcie zbyt krótkie może być przyczyną przemarzania korzeni.
Ostatnie koszenie przed zimą należy wykonać w drugiej połowie października/listopada (w zależności od temperatury. Im dłużej utrzymują się wysokie temperatury, tym cięcie wykonujemy później).
Polecanym jesienią zabiegiem jest aeracja trawnika, czyli jego napowietrzanie i rozluźnianie poprzez nakłuwanie podłoża. Dzięki temu zabiegowi rośliny mają łatwiejszy dostęp do substancji odżywczych.
W listopadzie, tuż przed nastaniem przymrozków, zaleca się rozrzucenie cienkiej warstwy kompostu na powierzchni trawnika (uwaga: zabieg nie jest polecany, jeśli problemem w ogrodzie są krety!)

BIGGEST AREA - LAWN
First and very important step is to remove fallen leaves, branches an other dead parts of plants from the surface of the lawn to provide grass leaves access to sunlight and to prevent decaying. 
To keep your lawn in good shape during winter you also shouldn't mow it shorter than up to 4-5 centimeters. Too long blades will be more exposed to the harmful effects of pathogens, while cutting too short can cause frost roots.
The last mowing before winter needs to be done in late October/November (depending on the temperature. The longer that high temperature, the later cutting is done).
Action recommended in autumn time is aeration, what means relaxing ground by pricking the soil. Thanks to this operation, plants have easier access to nutrients.
In November, just before the beginning of frost, it is recommended to cover the lawn with a thin layer of compost (note: the procedure is not recommended if problems are moles in the garden!)
ZACHWYCAJĄCE, ALE WRAŻLIWE - ROŚLINY JEDNOROCZNE
Latem zachwycały feerią barw, teraz niestety czas się z nimi pożegnać i usunąć wszelkie ich szczątki oraz, podobnie jak w przypadku trawnika, zastosować nawóz organiczny w postaci kompostu. Ziemię warto również przekopać.

CHARMING AND VULNERABLE - ANNUALS
During the summer we are delighted in their variety of colors, but unfortunately now its the highest time to say goodbye to them and remove all the debris and, as in the case of lawn, apply organic fertilizer in the form of compost. Digging earth also adviced.

PIĘKNE I TRWAŁE - BYLINY
Konieczne będzie usunięcie uschniętych gałęzi, liści. Przekwitłe kwiatostany można pozostawić na zimę - będą ciekawą ozdobą, np. kuliste kwiatostany hortensji. Podobnie jak w przypadku trawnika, z rabaty należy usunąć opadłe liście i gałęzie.

BEAUTIFUL AND MORE RESISTANT - PERENNIALS
You will need to remove the withered branches and leaves but faded inflorescences can be left in the garden during the winter time - they will be an interesting decoration, for example globular hydrangea's inflorescences. As in the case of lawn, fallen leaves and branches should be removed from flowerbed.

SAMOTNICY- ROŚLINY W POJEMNIKACH
Pozostałości roślin trzeba wyrzucić, a pojemniki przechować w pomieszczeniu do następnego roku.

LONELY ONES - PLANTS IN CONTAINERS
Plant debris have to be removed for winter and containers stored indoors until next year.

NAJWIĘKSZE - KRZEWY I DRZEWA
Rośliny liściaste, szczególnie wrażliwe na spadek temperatury (na przykład róże, klony palmowe, magnolie), należy na przełomie października i listopada poddać zabiegowi kopczykowania, czyli usypać kopczyk ziemi o wysokości ok. 30 cm. Młode, szczególnie narażone na przymrozki okazy, należy dodatkowo zabezpieczyć warstwą słomy, kory lub agrowłókniny. Zapobiegnie to przemarznięciu najmłodszych, jeszcze nie w pełni wykształconych organów.

THE BIGGEST TREES AND SHRUBS
Leafy plants, particularly sensitive to temperature drop (for example roses, palm maples or magnolias) should undergo a surgery of pouring off a small hill of ground (height: 30 cm) in the end of October/beginning of November. Young, vulnerable plants should be additionally protected by layer of bark or agrotextile. 
A Wy jakie zabiegi stosujecie, by zabezpieczyć ogród przed zimą? Jeśli macie pytania dotyczące pielęgnacji roślin czy też zwalczania chorób i szkodników, zapraszam do pytania, chętnie pomogę :)

 If you have questions about plant care or control of diseases and pests, feel free to ask a question and I will help you to solve it :)

You Might Also Like

1 komentarze